Spolupráca s GAMP.SK

 

SPROSTREDKOVATEĽ POISTENIA, FINANČný AGENT, FINANČNÝ PORADCA, aTĎ.

Predmet spolupráce:  

Propagácia stránky a reklamná činnosť smerujúca k uzavretiu poistnej alebo inej zmluvy.

Sprostredkovateľ, alebo poradca, ktorý sa stará o svojich klientov môže GAMP.SK používať ako doplnkový poradenský nástroj, pomocou ktorého svojim klientom sprostredkuje najvýhodnejšie poistenie. Sprostredkovateľ nemusí dopodrobna ovládať všetky náležitosti týkajúce sa sprostredkovaného produktu, zodpovednosť za procesné záležitosti súvisiace so zmluvou preberá prevádzkovateľ stránky.

 

Výhody spolupráce:  

 • možnosť spolupráce so všetkými partnermi Umbrella Group bez potreby ich zazmluvňovania,
 • využitie kalkulačného systému porovnávania produktov pre klientov,
 • vždy aktuálne sadzby,
 • motivačné ohodnotenie,
 • geografická bezbariérovosť.

 

SPOLUPRACOVNÍK PORTÁLU GAMP.SK

Predmet spolupráce:

Obchodné zastúpenie GAMP.SK na určitom území Slovenskej republiky.

Hľadáme šikovných sprostredkovateľov, ktorých by sme mohli poveriť starostlivosťou o klientov portálu GAMP.SK. V prípade, že si prostredníctvom portálu klient vyberie produkt, ktorý si vyžaduje osobné stretnutie, budú kompetencie ohľadom sprostredkovania produktu presunuté na vás. Takýmto spôsobom si do budúcna viete zabezpečiť trvalý prísun nových klientov.

 

Výhody spolupráce:

 • prísun nových klientov,
 • možnosť spolupráce so všetkými partnermi Umbrella Group bez potreby ich zazmluvňovania,
 • využitie kalkulačného systému porovnávania produktov pre klientov,
 • vždy aktuálne sadzby,
 • motivačné ohodnotenie,
 • požívanie nástrojov pre poskytnutie najkvalitnejších služieb klientovi.

 

INTERNETOVÝ OBCHOD / WEB

Predmet spolupráce: 

Jednostranná alebo vzájomná reklama, ktorá zabezpečí vyššiu návštevnosť obidvom spolupracujúcim webom a spolupracujúcej stránke vytvorí dodatočný príjem.

Spolupracujúca stránka dostane za každý produkt, ktorý bol uzavretý na základe prekliku z jej odkazu náležitú províziu. Rovnaká provízia vznikne spolupracujúcemu webu v prípade, že sa klient po prekliknutí na stránke najprv zaregistruje a produkt si uzatvorí až dodatočne.

 

Výhody: 

 • podpora predaja,
 • inovatívny prístup,
 • oslovenie spoločných zákazníkov.

 

AUTOSERVIS / AUTOBAZÁR / AUTOPREDAJCA

Predmet spolupráce:

Sprostredkovanie služieb (dojednávanie, servis, likvidácia poistných udalostí) GAMP.SK majiteľom motorových vozidiel.

 

Výhody:

 • rozšírenie kvalitných služieb pre zákazníka, ktoré ocení,
 • jednoduchosť a adresnosť služby,
 • rýchla implementácia  s nulovými nákladmi pri implementácii / zavádzaní,
 • 100%-tný servis zo strany GAMP.SK,
 • výber vždy toho najlepšieho pre zákazníka.

 

SPROSTREDKOVATEĽSKÁ FIRMA / PORADENSKÁ SPOLOČNOSŤ

Predmet spolupráce: 

Využívanie služieb GAMP.SK pre sprostredkovanie finančných produktov.

Sprostredkovateľská firma s niekoľkými sprostredkovateľmi môže spoločne využívať výhody portálu GAMP.SK. S takouto firmou sme otvorení rokovať o individuálnych podmienkach.

 

Výhody: 

 • individuálne podmienky,
 • softvérová podpora s nulovými nákladmi na vývoj,
 • možnosť spolupráce so všetkými partnermi Umbrella Group bez potreby ich zazmluvňovania,
 • vždy aktuálne sadzby,
 • nulové náklady so zaškolením ľudí.

 

ŠTUDENT / KLIENT 

Predmet spolupráce: 

Propagácia stránky a reklamná činnosť smerujúca k uzavretiu poistnej alebo inej zmluvy.

Študent, alebo klient GAMP.SK, ktorému sa portál páči, môže portálu spraviť reklamu a zároveň za to dostať odmenu v podobe provízie. Stačí, keď svojmu blízkemu okoliu odporučí stránku aj spolu s jeho identifikačným kódom.

 

Výhody: 

 • jednoduchosť / rýchlosť / nenáročnosť,
 • softvérová podpora s nulovými nákladmi na vývoj,
 • vždy aktuálne sadzby.

 

Zmluva o spolupráci

Sprostredkovanie finančného produktu prebieha na základe identifikačného čísla, ktoré zadávate vy alebo klient vždy pri uzatváraní vybraného produktu. Toto identifikačné číslo vám bude pridelené bezprostredne po podpise Zmluvy o spolupráci. Zmluvu je možné podpísať dvoma spôsobmi:

 • osobne – je potrebné dohodnúť si osobné stretnutie telefonicky (+421 948 507 186) alebo mailom (info@gamp.sk).
 • poštou – dve podpísané kópie zmluvy je potrebné zaslať na adresu: Umbrella Group, s.r.o., Štefánikova 15, 811 05 Bratislava. Následne, po podpísaní vami zaslaných zmlúv, vám jednu kópiu zmluvy pošleme naspäť, spolu s aktuálnym plánom odmien a vaším identifikačným číslom.

Samozrejme, akékoľvek otázky týkajúce sa okolností spolupráce je vhodné konzultovať vopred telefonicky, alebo mailom.

  

Odmena za spoluprácu

V prípade, že je pri uzatváraní produktu uvedené vaše identifikačné číslo, bude Vám za tento produkt udelená provízia podľa aktuálneho plánu odmien.

TIP: Vaša provízia nezávisí od toho, či ste daný produkt klientovi uzavreli vy, alebo si ho klient uzavrel sám. Pre udelenie vašej provízie je podstatné iba to, či je pri sprostredkovanom produkte uvedené vaše identifikačné číslo.

Ak vás naša ponuka oslovila, tak nás neváhajte kontaktovať. Radi si s vami dohodneme podmienky spolupráce. V prípade, že nepatríte do žiadnej zo spomínaných skupín, no mali by ste záujem spolupracovať inou formou, tak nás takisto kontaktujte.

Rýchla voľba produktov

security-information
Základné informácie o bezpečnosti
cooperate
Spolupracujte s nami
payment-options
Možnosti platby u nás